Varje söndag är det Änglahyss för barnen!

Vi börjar tillsammans med de vuxna uppe i kyrksalen innan vi fortsätter med storsamling i Änglahyss egna lokaler. Då brukar vi bland annat se på drama, sjunga och dansa, tävla, be och samla in pengar till barnhem i Honduras. Därefter samlas vi i åldersgrupper då vi lär oss om en berättelse i Bibeln och på olika sätt skapar.

Alla barn mellan 3 och 12 år är välkomna. Även om du inte brukar vara med på våra samlingar får du gärna vara med på Änglahyss. Du som är förälder kan också vara med på Änglahyss eller på mötet i kyrksalen.