Välkommen på julfest för stora och små där bland annat Änglahyss medverkar med sång och drama.

Söndagen den 10 december kl 16.00.