Under 2018 har barnen i Höglandskyrkan spelat in en film om julevangeliet. Filmen är fri att visas i kyrkor, skolor och hemma. Du hittar filmen på www.denurgamlaskriften.se