Under hösten har vi två tillfällen som bara är för kvinnor. Vi tror att vi behöver varandra och att vi blir bättre när vi är tillsammans! Två kvällar då vi får uppmuntra varandra, växa närmare varandra och betjäna varandra.