I höst har vi ett tillfälle som enbart är för män. Vi tror på att bygga nära relationer, att det är viktigt att ha roligt ihop och på transparens i våra liv. Vi tror inte att ensam är stark utan att vi behöver varandra.