Hur gör vi nu?
Vi vill inte gripas av rädsla i den tid som nu råder (Jes 41:10), men vi vill inte heller riskera liv och hälsa på grund av oaktsamhet. Den kristna tron lär oss att allt vi gör skall ske utifrån kärlek (1 Kor 16:14).

I fallet med spridningen av det nya coronaviruset innebär detta att ta särskild hänsyn till de som befinner sig i någon av riskgrupperna.

 

Följ myndigheters råd
Vi uppmanar alla i vår församlingar att följa instruktioner från våra myndigheter i denna situation. Folkhälsomyndigheten anger på sin hemsida riktlinjer för hur individer kan tänka och agera under rådande förhållanden.

Utöver myndighetsinformation kan vi som församlingen anta försiktighetsåtgärder vid våra sammankomster enligt följande: (Våra rekommendationer kan ändras med hänsyn till Folkhälsomyndighetens råd.)

  • Vid tecken på smitta – stanna hemma! Men var med oss via internet på våra webbsändningar!
  • Undvik handhälsning – Var kreativ och hitta på ett annat trevligt sätt att hälsa som undviker kroppskontakt.
  • Just nu serverar vi inget fika.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök.
  • Vi avstår från nattvardsfirande i gudstjänsten just nu men uppmanar till nattvardsfirande i smågrupperna.

I den här tiden vill vi oxå sträcka oss ut och hjälpa varandra och andra om vi kan. Exempelvis hjälpa någon att handla en kasse mat som i nuläget inte kan lämna sitt hem ❤️.