Under hösten öppnar vi upp kyrkan för bön varannan tisdag kl. 18.30-19.30. Varje tillfälle kommer fokusera på ett specifikt böneämne.

  • Tisdagen den 6 decemberbön för alla familjehem i församlingen. Är du familjehem, jourfamilj, kontaktfamilj, kom så ber vi för er.

Välkommen!