På söndag predikar Anna Aspås utifrån höstens växa-tema. På grund av rådande restriktioner ses vi endast online, gudstjänsten börjar 10.30.

Änglahyss får en länk till Söndagsskolan play via sms-grupp. Vill du vara med i gruppen? Kontakta Pernilla Johansson, 0733-107795.

Höglandskyrkans YouTube-kanal hittar du även undervisning från tidigare veckor.