Vår historia

Församlingsplanteringen
Den 6 januari 1910 bildades Kristliga Föreningen Senapskornet som tillhörde baptismen. Föreningen bildades av tre män och två kvinnor som flyttade från Helsingborg till Sävsjö. Till en början bestod gemenskapen främst i träffar hemma där man läste Bibeln och bad. Den 16 oktober 1910 bildades Sävsjö Baptistförsamling som nu bestod av nio personer. Man fortsatte att träffas hemma och satsade mycket på bön. Senare började man även med offentliga möten.

De tidigare åren
Under de första åren var det en del som blev frälsta och lät döpa sig och församlingen växte. 1918 bestod församlingen av 26 medlemmar. Åren 1918-1926 var en svår tid i församlingens historia. Medlemsantalet sjönk och man funderade flera gånger på att lägga ned. 1926 fanns endast 11 medlemmar kvar. Församlingen började nu att be och trenden vände. På två år hade man fördubblats.

30-talets ”väckelse”
Under 30-talet fick församlingen uppleva en länge väntad väckelse. Man kunde nu köpa sig en egen lokal. 1931 fick man sin första pastor. 1932 hade man sju dopförrättningar och antalet medlemmar ökade till 50. Året efter hade man 24 dopförrättningar och de döptas antal var 58. Alltså fördubblades församlingen under 1933. Under detta år fick församlingen uppleva en märklig tid. Bland annat kan nämnas att kyrkolokalen ofta var så full att man var tvungen att låsa dörrarna. Mirakler var mycket vanliga.

Från Baptistsamfundet till Örebromissionen
Församlingen blev tidigt en del av Örebromissionen som numera heter Evangeliska Frikyrkan, och lämnade på sikt Baptistsamfundet.

Församlingens senare historia
Efter väckelsen stod församlingen relativt stilla och vid jubileumshögtiden 1960 var man 100 medlemmar. Det kan nämnas att församlingen var mycket tidig med att införa lovsång och tillbedjan. Detta blev en naturligt del av församlingens gudstjänstliv under tidigt 80-tal. Efter en tuff period under 80- och början av 90-talet har församlingen åter börjat växa och har idag drygt 100 aktiva medlemmar. Församlingen heter numera Höglandskyrkan i Sävsjö.