Ängalhyss

Alla barn mellan 3-12 år är välkomna till två roliga timmar med Änglahyss varje söndag klockan 10.30 under gudstjänsttid. Vi startar tillsammans med de vuxna uppe i kyrksalen med lovsång innan vi går ner till vår samlingssal. Efter sång, tävlingar och annat kul delar vi in oss i två grupper där vi bland annat lär oss från Bibeln och ber tillsammans. Vi samlar också in pengar till barn på ett barnhem i Honduras.

Även om du inte brukar vara med på våra samlingar är du varmt välkommen till vår kyrka och får gärna vara med på Änglahyss. Du som är förälder är också välkommen med på Änglahyss eller på mötet i kyrksalen.

Har du frågor, kontakta barnpastor Pernilla Johansson 0733-107795.