Vår teologi

Höglandskyrkan i Sävsjö tillhör samfundet Evangeliska Frikyrkan där tron uttrycks med följande fyra ord:

Evangelikal
Betyder i att vi ser Bibeln som Guds uppenbarade ord och därmed trovärdig i allt den lär och att vi bekänner oss till den klassiskt kristna tron som uttrycks i bland annat den apostoliska bekännelsen.

Missionsinriktad
Betyder att vi tror att mission och evangelisation är ett naturligt utflöde av gemenskapen med Gud och tron på Jesus Kristus. Syftet med varje kristen församling bör vara att förmedla hela evangeliet till hela människan i hela världen.

Baptistisk
Betyder att vi har en baptistisk dopsyn vilket innebär att personer som själva uttryckt sin tro, och så begärt, döps till Kristus. Alla troende har samma ställning i Kristus och är kallade till att på olika sätt vara Guds rikes vittnen och tjänare.

Karismatisk
Betyder att vi tror på och betonar vikten av den helige Andes uppfyllelse och praktiserandet av de karismatiska nådegåvorna såsom profetia, tungomålstal, helande, etc. Vi tror att detta är något som gäller alla troende men att det finns en enorm variation mellan olika uttryckssätt.

Vi ställer oss även bakom den så kallade Lausannedeklarationen.