Välkommen till gemensam gudstjänst i Sävsjö Skyttecenter!
Gudstjänsten kl 10.00 är den första samlingen av två denna söndag.

Dagen arrangeras tillsammans med Guds Kraft, Höglandskyrkan, Allians-Pingst & Missionskyrkan
Talare: Cornelia Forsberg mfl
Lovsångsledning av: Sanna Välipakka, Alexander Forsberg & Hanna Torén.
____________________________
En ekumenisk dag för alla åldrar. En dag av tillbedjan, lovsång, undervisning, mötet med Gud och betjäning i förbön.
Kostnadsfritt.
Vi älskar Guds närvaro och vet att vi blir förvandlade på platsen inför Hans ansikte. Vi ser hur Guds rike bryter fram där tillbedjan och lovsång stiger. För Honom är ingenting omöjligt. Guds kärlek och godhet förvandlar liv, situationer och nationer! Gud rör vid vårt land.
Vi ser fram emot en förvandlande dag inför Guds ansikte. Boka in 6 mars! Låt oss tro Gud om och stå i bön för ett förvandlat samhälle och en förvandlad region.

VISIONEN
Ett förvandlat land där Jesus är känd, upphöjd och efterföljd. En dag ska alla folk och nationer se vem Gud är! Vårt uppdrag som efterföljare till Jesus är att fram tills den dagen presentera, representera och bereda ut Hans rike här och nu på varje plats och i varje stad där vi befinner oss. Det gör vi genom att demonstrera Hans kärlek och kraft. Guds närvaro och vidrörande förvandlar liv, platser och nationer! Vi tror Gud om väckelse – i vårt land, i Norden och över hela vår värld. En Guds löpeld och ett vidrörande som väcker människor till att älska Gud med passionerad kärlek, till att tro Gud om det omöjliga, till att våga följa Hans röst och till att i stor frimodighet kliva ut i gåvor och kall. Vi längtar efter att få se ett enat Guds folk i alla åldrar tillsammans lovsjunga Gud i frihet i stad efter stad, förstå vilka de är skapade till att vara och bli utrustade i livet tillsammans med den helige Ande.
Hope for this nation är en ekumenisk rörelse som vill stå tillsammans med de lokala församlingarna. Vi åker till städer och sammanhang för att tillsammans med de lokala församlingarna på platsen samla till lovsång, tid inför Guds ansikte, undervisning, betjäning i förbön och gatuevangelisation.

VILKA ÄR HOPE FOR THIS NATION?
Hope for this nation består av ett team från olika kyrkor och olika samfund i Sverige som tillsammans bär samma vision.
Läs mer om Hope for this nation: www.hopeforthisnation.com