Gemensam gudstjänst i Allianskyrkan. Lovsång, predikan och gemenskap med start kl 10.00. Besök och predikan av Sven Almkvist.

Välkommen!