Välkommen till alla åldrars gudstjänst! På söndag tar vi del av påskens budskap med hjälp av drama, sång och kreativ bön. Överraskning till barnen väntar!

Gudstjänsten börjar kl 10.30 och avslutas med härlig gemenskap över kyrkkaffet.