Välkommen till gudstjänst, lovsång och gemenskap! Vi ses söndag, med start kl 10.30. Predikan av Johan Thomélius. 

Inget Änglahyss idag, men möjlighet till lek finns i lekplatsen utanför och Änglahyss lokaler. Förälder ansvarar för sina egna barn och att lokalen är iordningställd efter gudstjänsten.

Var välsignad!

 

Höglandskyrkans YouTube-kanal hittar du även undervisning från tidigare veckor.