Från skapelsen till Jesus

Tjejerna träffas jämna veckor, killarna ojämna. När man träffas i kyrkan går gruppen igenom det bibelord som står på listan och det är en fördel om man på egen hand gjort de tre kolumnerna innan. Den vecka man inte har basgrupp i kyrkan kan man göra bibelordet som gäller för veckan på egen hand om man vill, annars hoppar man över det.

Är bibelordet långt kan man tillsammans välja ut en del av det som blir lämpligt att skriva av, även om man läser hela.

Bibelord

Ämne

Genomgång tillsammans

Träffas i kyrkan

1 Mosebok 1:1-25 Skapelseberättelsen: Gud skapade världen 6 februari Tjejerna
1 Mosebok 2:4-24 Skapelseberättelsen: Människan skapas 13 februari Killarna
1 Mosebok 3:1-13 Fallet: Den första synden och dom 20 februari Tjejerna
1 Mosebok 3:14-24 Fallet: En syndlig värld blir dömd 27 februari Killarna
1 Mosebok 6:01 till 09:17 Fallet: Syndafloden 6 mars Tjejerna
1 Mosebok 12:1-8, 15:1-6 Försoningen: Guds löfte till Abram 13 mars Killarna
1 Mosebok 22:1-19 Försoningen: Abraham erbjuder Isak som ett offer 20 mars Tjejerna
2 Mosebok 12:1-28 Försoningen: Löftet om påsk 27 mars Killarna
2 Mosebok 20:1-21 Försoningen: De tio budorden 3 april Tjejerna
3 Mosebok 4:1-35 Försoningen: Offersystemet 10 april Killarna
Jesaja 53 Försoningen: Jesaja förebådar det kommande löftet 17 april Tjejerna
Lukas 1:26-38, 2:1-20 Försoningen: Jesu födelse 24 april Killarna
Matteus 3, Johannes 1:29-34 Försoningen: Jesus döps 1 maj Tjejerna
Matteus 4:1-11 Försoningen: Jesus frestas 8 maj Killarna
Johannes 3:1-21 Försoningen: Jesus och Nikodemus 15 maj Tjejerna
Johannes 4:1-26, 39-42 Försoningen: Jesus och kvinnan vid brunnen 22 maj Killarna
Lukas 5:17-26 Försoningen: Jesus förlåter och helar 29 maj Tjejerna
Markus 4:35-41 Försoningen: Jesus lugnar stormen 5 juni Killarna
Markus 5:1-20 Försoningen: Jesus driver ut onda andar 12 juni Tjejerna
Johannes 11:1-44 Försoningen: Jesus väcker upp Lasarus från de döda
Matteus 26:26-30 Försoningen: Den första nattvarden
Johannes 18:01-19:16 Försoningen: Jesus blir förrådd och dömd
Lukas 23:32-56 Försoningen: Jesus korsfästs
Lukas 24:1-35 Försoningen: Jesus övervinner döden
Lukas 24:36-53 Försoningen: Jesus visar sig och stiger upp till himlen
Johannes 3:1-21 Försoningen: Vi har ett val