Varför behövde Jesus dö? DeckarDolly går grundligt till väga när hon tar reda på svaret åt oss…

Filmen finns också på vår facebooksida. Sprid gärna denna sida eller dela facebookinlägget.

Manus: Pernilla Johansson
Inspelningen skedde i TBN Nordics studio.