Kristen tro

Vad handlar det om?

Hur det började
Gud skapade människor till sin likhet för att leva i gemenskap med honom. Bibeln berättar i de första kapitlen om hur Adam och Eva, de första människorna, lockades till att vara olydiga mot Gud. Konsekvensen av det blir att kontakten med Gud bryts och då börjar skapelsen vittra sönder både moraliskt och miljömässigt. Det är ganska deprimerande läsning egentligen om det inte vore för att i allt detta elände börjar Gud tala till olika människor om en kommande räddning, en frälsare som ska göra allt bra igen.

Jesus äntrar scenen
Frälsaren föds i ett stall i Betlehem som en fattig enkel människa men samtidigt är han Guds egen son. Hans namn är Jesus och han börjar vid trettio års ålder att berätta om Gud och visa vägen till gemenskap med honom. Jesus botar sjuka och kastar ut onda andar, han väcker upp döda för att visa sin makt. Ondskan som hade fått fäste genom Adam och Evas olydnad måste också besegras och Jesus hade ett mål med sitt liv, att betala priset för mänsklighetens synd genom att dö en ställföreträdande död. Han som var fullständigt oskyldig tar våra skulder. Jesaja skrev i sin profetbok om Jesu död 600 år i förväg:”Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder, han tuktades för att vi skulle helas, hans sår gav oss bot. Vi gick alla vilse som får, var och en tog sin egen väg, men Herren lät vår skuld drabba honom.”

Kristen tro är annorlunda
Kristen tro bygger på att inse att det är hopplöst att försöka förtjäna evigt liv, ingen kan nå upp till Gud, utan vi måste ta emot hans nåd. På det sättet är vår tro unik jämfört med alla andra religioner som i regel handlar om att göra gärningar för att nå Gud. Bibeln berättar istället om Gud som gör allt för att nå människorna med sin kärlek och som låter sin ende son dödas för att göra det möjligt för människan att få evigt liv.

Ett nytt liv börjar
Jesus berättade för sina lärjungar om den helige Ande som skulle komma till dem som en hjälpare i livet när han lämnade jorden. Anden kom och har stannat kvar sedan dess! Idag kan miljoner människor över hela världen berätta om sina upplevelser med den helige Ande. Gud bjuder in dig och mig att leva ett liv som liknar Jesu liv: Berätta om Gud, göra gott mot människor, bota sjuka och befria ifrån onda andar, det är ett spännande liv!

Om du vill veta mer får du gärna ta kontakt med oss!